სერვისები

კაბელის როზეტში(შტეფცელი) დაერთება, დაჯეკვა

ინტერნეტ კაბელის როზეტში (ინტერნეტის შტეფცელი) დაერთება, დაზიანების შემთხვევაში არსებულის განახლება, ერთი როზეტის ორ მოწყობილობაზე გადაკეთება. ჯეკების დაყენება, დაზიანებულის შეცვლა, არსებულ ერთ კაბელზე ორიმოწყობილობის ჩართვა